Ma’lumotlar
Raqamlar

Raqamlar

 • Toshkent
  Shahar
  Xalqaro formatdagi raqam kodi
  Shahar ichida raqam kodi 
  Raqamlar sig'imi
  Toshkent
  +998 93
  93
  000 xxxx – 009 xxxx
  Toshkent
  +998 93
  93
  010 xxxx – 019 xxxx
  Toshkent
  +998 93
  93
  104 хххх – 106 хххх
  Toshkent
  +998 93
  93
  108 xxxx – 109 xxxx
  Toshkent
  +998 93
  93
  806 0000 – 806 9999
  Toshkent
  +998 93
  93
  809 0000 – 809 9999
  Toshkent
  +998 93
  93
  812 xxxx – 813 xxxx
  Toshkent
  +998 93
  93
  185 xxxx – 189 xxxx
  Toshkent
  +998 93
  93
  375 xxxx – 379 xxxx
  Toshkent
  +998 93
  93
  384 xxxx – 386 xxxx
  Toshkent
  +998 93
  93
  391 xxxx – 398 xxxx
  Toshkent
  +998 93
  93
  503 xxxx – 504 xxxx
  Toshkent
  +998 93
  93
  506 xxxx – 520 xxxx
  Toshkent
  +998 93
  93
  523 xxxx – 524 xxxx
  Toshkent
  +998 93
  93
  551 xxxx – 554 xxxx
  Toshkent
  +998 93
  93
  556 xxxx – 589 xxxx
  Toshkent
  +998 93
  93
  591 xxxx – 599 xxxx
  Toshkent
  +998 93
  93
  700 хххх – 701 8999
  Toshkent
  +998 94
  94
  400 xxxx – 429 xxxx
  Toshkent
  +998 94
  94
  600 xxxx –654 xxxx
  Toshkent
  +998 94
  94
  656 xxxx – 659 xxxx
  Toshkent
  +998 94
  94
  661 xxxx – 699 xxxx
  Toshkent
  +998 94
  94
  915 0000 – 915 9999

  Viloyat Xalqaro formatdagi raqam kodi Shahar ichida raqam kodi Raqamlar sig'imi
  Toshkent +998 93 93 171 xxxx – 172 xxxx
  Toshkent +998 93 93 180 xxxx – 184 xxxx
  Toshkent +998 93 93 380 xxxx – 382 xxxx
  Toshkent +998 93 93 383 5000 – 383 9999
  Toshkent +998 93 93  387 xxxx – 390 xxxx
  Toshkent +998 93 93 399 0000 – 399 9999
  Toshkent +998 93 93 500 xxxx – 502 xxxx
  Toshkent +998 93 93 505 0000 – 505 9999
  Toshkent +998 93 93 550 0000 – 550 9999
  Toshkent +998 93 93 555 0000 – 555 9999
  Toshkent +998 93 93 590 0000 – 590 9999
  Toshkent +998 94 94 655 0000 – 655 9999
  Toshkent +998 94 94 660 0000 – 660 9999
  Toshkent +998 94 94 711 0000 – 711 9999
  Toshkent +998 94 94 777 0000 – 777 9999
 • Toshkent viloyati
  Viloyat Xalqaro formatdagi raqam kodi Shahar ichida raqam kodi Raqamlar sig'imi
  Toshkent viloyati +998 93 93 110 xxxx - 119 xxxx
  Toshkent viloyati +998 93 93 160 xxxx – 169 xxxx
  Toshkent viloyati +998 93 93 234 0000 - 234 9999
  Toshkent viloyati +998 93 93 600 xxxx – 602 xxxx
  Toshkent viloyati +998 93 93 604 xxxx – 606 xxxx
  Toshkent viloyati (Янгиюль) +998 93 93 607 0000 – 607 9999
  Toshkent viloyati +998 93 93 608 0000 – 608 9999
  Toshkent viloyati +998 93 93 615 xxxx – 616 xxxx
  Toshkent viloyati (Алмалык) +998 93 93 617 xxxx – 618 xxxx
  Toshkent viloyati +998 93 93 627 xxxx – 629 xxxx
  Toshkent viloyati (Ангрен) +998 93 93 666 0000 – 666 4999
  Toshkent viloyati (Ангрен) +998 93 93 668 0000 – 668 9999
  Toshkent viloyati (Чирчик) +998 93 93 711 0000 – 711 9999
  Toshkent viloyati +998 93 93 958 0000 – 958 9999
  Toshkent viloyati +998 94 94 212 xxxx – 219 xxxx
  Toshkent viloyati +998 94 94 360 xxxx – 369 xxxx
  Toshkent viloyati (Бекабад) +998 93 93 919 0000 – 919 8999 
  Toshkent viloyati +998 94 94 920 xxxx – 939 xxxx
  Toshkent viloyati +998 94 94 941 xxxx – 948 xxxx

  Viloyat Xalqaro formatdagi raqam kodi Shahar ichida raqam kodi Raqamlar sig'imi
  Toshkent viloyati (Бекабад) +998 93 93 919 9000 – 919 9999
  Toshkent viloyati +998 94 94 210 xxxx – 211 xxxx
  Toshkent viloyati +998 94 94 940 0000 – 940 9999
 • Andijon viloyati
  Viloyat
  Xalqaro formatdagi raqam kodi
  Shahar ichida raqam kodi
  Raqamlar sig'imi
  Andijon viloyati
  +998 93
  93
  060 xxxx – 069 xxxx
  Andijon viloyati
  +998 93
  93
  212 xxxx – 215 xxxx
  Andijon viloyati
  +998 93
  93
  275 xxxx – 276 xxxx
  Andijon viloyati
  +998 93
  93
  278 0000 – 278 9999
  Andijon viloyati
  +998 93
  93
  241 xxxx – 246 xxxx
  Andijon viloyati
  +998 93
  93
  249 xxxx – 251 xxxx
  Andijon viloyati
  +998 93
  93
  252 0000 – 252 9999
  Andijon viloyati
  +998 93
  93
  253 xxxx – 259 xxxx
  Andijon viloyati
  +998 93
  93
  411 xxxx – 419 xxxx
  Andijon viloyati
  +998 93
  93
  425 xxxx – 429 xxxx
  Andijon viloyati
  +998 93
  93
  440 xxxx – 449 xxxx
  Andijon viloyati
  +998 93
  93
  630 xxxx – 632 xxxx
  Andijon viloyati
  +998 93
  93
  690 xxxx – 694 xxxx
  Andijon viloyati
  +998 93
  93
  698 xxxx – 699 xxxx
  Andijon viloyati
  +998 93
  93
  706 0000 – 706 9999
  Andijon viloyati
  +998 93
  93
  780 xxxx – 789 xxxx
  Andijon viloyati +998 93 93 196 0000 – 196 9999
  Andijon viloyati
  +998 94
  94
  100 xxxx – 109 xxxx
  Andijon viloyati
  +998 94
  94
  380 xxxx – 389 xxxx
  Andijon viloyati
  +998 94
  94
  430 xxxx – 439 xxxx
  Andijon viloyati
  +998 94
  94
  561 xxxx – 569 xxxx
  Andijon viloyati +998 93 93 210 0000 – 210 9999
  Andijon viloyati +998 93 93 217 0000 – 217 9999


  Postpaid

  Viloyat Xalqaro formatdagi raqam kodi Shahar ichida raqam kodi Raqamlar sig'imi
  Andijon viloyati +998 93 93 410 0000 – 410 9999
  Andijon viloyati +998 93 93 910 0000 – 910 9999
  Andijon viloyati +998 94 94 560 0000 – 560 9999
 • Buxoro viloyati
  Viloyat Xalqaro formatdagi raqam kodi Shahar ichida raqam kodi Raqamlar sig'imi
  Buxoro viloyati +998 93 93 080 xxxx – 084 xxxx
  Buxoro viloyati +998 93 93 140 xxxx – 144 xxxx
  Buxoro viloyati +998 93 93 450 xxxx – 459 xxxx
  Buxoro viloyati +998 93 93 470 xxxx – 479 xxxx
  Buxoro viloyati +998 93 93 620 xxxx – 626 xxxx
  Buxoro viloyati +998 93 93 651 xxxx – 659 xxxx
  Buxoro viloyati +998 93 93 681 xxxx – 689 xxxx
  Buxoro viloyati +998 93 93 704 0000 – 704 4999
  Buxoro viloyati +998 93 93 961 xxxx – 962 xxxx
  Buxoro viloyati +998 93 93 965 xxxx – 968 xxxx
  Buxoro viloyati +998 93 93 136 хххх – 137 хххх
  Buxoro viloyati +998 94 94 120 xxxx – 129 xxxx
  Buxoro viloyati +998 94 94 246 xxxx – 249 xxxx
  Buxoro viloyati +998 94 94 320 xxxx – 328 xxxx
  Buxoro viloyati +998 94 94 541 xxxx – 549 xxxx
  Viloyat Xalqaro formatdagi raqam kodi Shahar ichida raqam kodi Raqamlar sig'imi
  Buxoro viloyati +998 93 93 383 0000 – 383 4999
  Buxoro viloyati +998 93 93 960 0000 – 960 9999
  Buxoro viloyati +998 94 94 540 0000 – 540 9999
 • Navoiy viloyati
  Viloyat Xalqaro formatdagi raqam kodi Shahar ichida raqam kodi Raqamlar sig'imi
  Navoiy viloyati +998 93 93 085 xxxx – 089 xxxx
  Navoiy viloyati +998 93 93 145 xxxx – 149 xxxx
  Navoiy viloyati +998 93 93 310 xxxx – 319 xxxx
  Navoiy viloyati +998 93 93 430 xxxx – 439 xxxx
  Navoiy viloyati +998 93 93 460 xxxx – 464 xxxx
  Navoiy viloyati +998 93 93 612 0000 – 612 9999
  Navoiy viloyati +998 93 93 660 xxxx – 664 xxxx
  Navoiy viloyati +998 93 93 704 5000 – 704 9999
  Navoiy viloyati +998 93 93 951 xxxx – 956 xxxx
  Navoiy viloyati +998 93 93 156 хххх – 157 хххх
  Navoiy viloyati +998 94 94 220 xxxx – 229 xxxx
  Navoiy viloyati +998 94 94 251 xxxx – 259 xxxx
  Navoiy viloyati +998 94 94 372 xxxx – 379 xxxx
  Navoiy viloyati +998 94 94 480 xxxx – 485 xxxx
  Navoiy viloyati +998 94 94 488 0000 – 488 9999

  Postpaid

  Viloyat Xalqaro formatdagi raqam kodi Shahar ichida raqam kodi Raqamlar sig'imi
  Navoiy viloyati +998 93 93 950 0000 – 950 9999
  Navoiy viloyati +998 93 93 521 xxxx – 522 xxxx
  Navoiy viloyati +998 93 93 957 0000 – 957 9999
  Navoiy viloyati +998 94 94 250 0000 – 250 9999
  Navoiy viloyati +998 94 94 370 0000 – 370 9999
 • Namangan viloyati
  Viloyat Xalqaro formatdagi raqam kodi Shahar ichida raqam kodi Raqamlar sig'imi
  Namangan viloyati +998 93 93 190 хххх – 194 хххх
  Namangan viloyati +998 93 93 050 xxxx – 059 xxxx
  Namangan viloyati +998 93  93 173 xxxx – 176 xxxx
  Namangan viloyati +998 93 93 178 xxxx – 179 xxxx
  Namangan viloyati +998 93 93 211 0000 – 211 9999
  Namangan viloyati +998 93 93 216 0000 – 216 9999
  Namangan viloyati +998 93 93 261 xxxx – 263 xxxx
  Namangan viloyati +998 93 93 265 xxxx – 268 xxxx
  Namangan viloyati +998 93 93 272 0000 – 272 9999
  Namangan viloyati +998 93  93 221 8000 – 221 8999
  Namangan viloyati +998 93 93 264 0000 – 264 9999
  Namangan viloyati +998 93 93 401 xxxx – 409 xxxx
  Namangan viloyati +998 93 93 490 xxxx – 499 xxxx
  Namangan viloyati +998 93 93 670 xxxx – 675 xxxx
  Namangan viloyati +998 93 93 676 xxxx – 678 xxxx
  Namangan viloyati +998 93 93 705 0000 – 705 4999
  Namangan viloyati +998 93 93 776 0000 – 776 9999
  Namangan viloyati +998 93 93 778 0000 – 778 4999
  Namangan viloyati +998 93 93 911 xxxx – 914 xxxx
  Namangan viloyati +998 93 93 916 0000 – 916 9999
  Namangan viloyati +998 93 93 923 xxxx – 927 xxxx
  Namangan viloyati +998 93 93 938 0000 – 938 9999
  Namangan viloyati +998 93 93 941 xxxx – 949 xxxx
  Namangan viloyati +998 94 94 150 xxxx – 159 xxxx
  Namangan viloyati +998 94 94 170 xxxx – 179 xxxx
  Namangan viloyati +998 94 94 270 xxxx – 279 xxxx
  Namangan viloyati +998 94 94 300 xxxx – 309 xxxx
  Namangan viloyati +998 94 94 501 xxxx – 509 xxxx
  Namangan viloyati +998 94 94 590 0000 – 590 9999
  Namangan viloyati +998 94 94 902 0000 – 902 9999
  Namangan viloyati +998 94 94 905 0000 – 905 9999
  Namangan viloyati +998 94 94 907 0000 – 907 9999
  Namangan viloyati +998 94 94 908 0000 – 908 9999

   
  Viloyat Xalqaro formatdagi raqam kodi Shahar ichida raqam kodi Raqamlar sig'imi
  Namangan viloyati +998 93 93 400 0000 – 400 9999
  Namangan viloyati +998 93 93 915 0000 – 915 9999
  Namangan viloyati +998 94 94 500 0000 – 500 9999
 • Xorazm viloyati
  Viloyat Xalqaro formatdagi raqam kodi Shahar ichida raqam kodi Raqamlar sig'imi
  Xorazm viloyati +998 93 93 090 xxxx – 093 xxxx
  Xorazm viloyati +998 93 93 861 xxxx – 869 xxxx
  Xorazm viloyati +998 93 93 280 xxxx – 289 xxxx
  Xorazm viloyati +998 93 93 465 xxxx – 469 xxxx
  Xorazm viloyati +998 93 93 611 5000 – 611 9999
  Xorazm viloyati +998 93 93 619 0000 – 619 9999
  Xorazm viloyati +998 93 93 708 5000 – 708 9999
  Xorazm viloyati +998 93 93 740 xxxx – 756 xxxx
  Xorazm viloyati +998 93 93 757 xxxx – 759 xxxx
  Xorazm viloyati +998 93 93 928 xxxx – 929 xxxx
  Xorazm viloyati +998 94 94 110 xxxx – 119 xxxx
  Xorazm viloyati +998 94 94 231 xxxx – 239 xxxx
  Xorazm viloyati +998 94 94 310 xxxx – 319 xxxx
  Xorazm viloyati +998 93 93 875 0000 – 875 9999

  Postpaid

  Viloyat Xalqaro formatdagi raqam kodi Shahar ichida raqam kodi Raqamlar sig'imi
  Xorazm viloyati +998 93 93 921 5000 – 921 9999
  Xorazm viloyati +998 93 93 922 0000 – 922 9999
  Xorazm viloyati +998 94 94 230 0000 – 230 9999
 • Qashqadaryo viloyati
  Viloyat Xalqaro formatdagi raqam kodi Shahar ichida raqam kodi Raqamlar sig'imi
  Qashqadaryo viloyati +998 93 93 070 xxxx – 074 xxxx
  Qashqadaryo viloyati +998 93 93 890 хххх – 894 xxxx
  Qashqadaryo viloyati +998 93 93 240 0000 – 240 9999
  Qashqadaryo viloyati +998 93 93 247 хххх – 248 xxxx
  Qashqadaryo viloyati +998 93 93 420 xxxx – 424 xxxx
  Qashqadaryo viloyati +998 93 93 603 0000 – 603 9999
  Qashqadaryo viloyati +998 93 93 695 xxxx – 697 xxxx
  Qashqadaryo viloyati +998 93 93 709 5000 – 709 9999
  Qashqadaryo viloyati +998 93 93 901 xxxx – 909 xxxx
  Qashqadaryo viloyati +998 93 93 930 xxxx – 937 xxxx
  Qashqadaryo viloyati +998 93 93 939 0000 – 939 9999
  Qashqadaryo viloyati +998 94 94 330 xxxx – 339 xxxx
  Qashqadaryo viloyati +998 94 94 521 xxxx – 529 xxxx
  Qashqadaryo viloyati +998 94 94 291 xxxx – 299 xxxx
  Viloyat Xalqaro formatdagi raqam kodi Shahar ichida raqam kodi Raqamlar sig'imi
  Qashqadaryo viloyati +998 93 93 525 0000 – 525 9999
  Qashqadaryo viloyati +998 93 93 900 0000 – 900 9999
  Qashqadaryo viloyati +998 94 94 520 0000 – 520 9999
 • Surxondaryo viloyati
  Viloyat Xalqaro formatdagi raqam kodi Shahar ichida raqam kodi Raqamlar sig'imi
  Surxondaryo viloyati +998 93 93 075 xxxx – 079 xxxx
  Surxondaryo viloyati +998 93 93 895 xxxx – 898 xxxx
  Surxondaryo viloyati +998 93 93 221 0000 – 221 5999
  Surxondaryo viloyati +998 93 93 221 6000 – 221 6999
  Surxondaryo viloyati +998 93 93 221 7000 – 221 7999
  Surxondaryo viloyati +998 93 93 221 9000 – 221 9999
  Surxondaryo viloyati +998 93 93 222 0000 – 222 9999
  Surxondaryo viloyati +998 93 93 229 0000 – 229 9999
  Surxondaryo viloyati +998 93 93 610 0000 – 610 9999
  Surxondaryo viloyati +998 93 93 633 xxxx – 639 xxxx
  Surxondaryo viloyati +998 93 93 709 0000 – 709 4999
  Surxondaryo viloyati +998 93 93 760 xxxx – 769 xxxx
  Surxondaryo viloyati +998 93 93 791 xxxx – 799 xxxx
  Surxondaryo viloyati +998 94 94 200 xxxx – 209 xxxx
  Surxondaryo viloyati +998 94 94 460 xxxx – 469 xxxx
  Surxondaryo viloyati +998 94 94 510 xxxx – 519 xxxx
  Surxondaryo viloyati +998 94 94 261 xxxx – 269 xxxx
  Viloyat Xalqaro formatdagi raqam kodi Shahar ichida raqam kodi Raqamlar sig'imi
  Surxondaryo viloyati +998 93 93 526 0000 – 526 9999
  Surxondaryo viloyati +998 93 93 790 0000 – 790 9999
  Surxondaryo viloyati +998 94 94 260 0000 – 260 9999
 • Samarqand viloyati
  Viloyat Xalqaro formatdagi raqam kodi Shahar ichida raqam kodi Raqamlar sig'imi
  Samarqand viloyati +998 93 93 035 xxxx – 039 xxxx
  Samarqand viloyati +998 93 93 830 хххх – 837 хххх
  Samarqand viloyati +998 93 93 839 0000 – 839 9999
  Samarqand viloyati +998 93 93 850 хххх – 853 хххх
  Samarqand viloyati +998 93 93 220 0000 – 220 9999
  Samarqand viloyati +998 93 93 223 xxxx – 228 xxxx
  Samarqand viloyati +998 93 93 230 xxxx – 233 xxxx
  Samarqand viloyati +998 93 93 235 xxxx – 239 xxxx
  Samarqand viloyati
  +998 93
  93
  331 xxxx – 359 xxxx
  Samarqand viloyati
  +998 93
  93
  665 0000 – 665 9999
  Samarqand viloyati
  +998 93
  93
  667 0000 – 667 9999
  Samarqand viloyati
  +998 93
  93
  669 0000 – 669 9999
  Samarqand viloyati
  +998 93
  93
  680 0000 – 680 9999
  Samarqand viloyati
  +998 93
  93
  703 0000 – 703 8999
  Samarqand viloyati
  +998 93
  93
  721 xxxx – 729 xxxx
  Samarqand viloyati
  +998 93
  93
  963 0000 - 963 9999
  Samarqand viloyati
  +998 93
  93
  964 0000 - 964 9999
  Samarqand viloyati
  +998 93
  93
  990 xxxx – 999 xxxx
  Samarqand viloyati
  +998 94
  94
  180 xxxx – 189 xxxx
  Samarqand viloyati
  +998 94
  94
  240 xxxx – 245 xxxx
  Samarqand viloyati
  +998 94
  94
  280 xxxx – 289 xxxx
  Samarqand viloyati
  +998 94
  94
  329 0000 – 329 9999
  Samarqand viloyati
  +998 94
  94
  356 xxxx – 357 xxxx
  Samarqand viloyati
  +998 94
  94
  371 0000 – 371 9999
  Samarqand viloyati
  +998 94
  94
  470 xxxx – 479 xxxx
  Samarqand viloyati
  +998 94
  94
  486 0000 - 486 9999
  Samarqand viloyati
  +998 94
  94
  487 0000 - 487 9999
  Samarqand viloyati
  +998 94
  94
  489 0000 - 489 9999
  Samarqand viloyati
  +998 94
  94
  530 xxxx – 539 xxxx
  Viloyat Xalqaro formatdagi raqam kodi Shahar ichida raqam kodi Raqamlar sig'imi
  Samarqand viloyati +998 93 93 330 0000 – 330 9999
  Samarqand viloyati +998 93 93 720 0000 – 720 9999
  Samarqand viloyati +998 94 94 290 0000 - 290 9999
 • Jizzax viloyati
  Viloyat Xalqaro formatdagi raqam kodi Shahar ichida raqam kodi Raqamlar sig'imi
  Jizzax viloyati +998 93 93 821 xxxx – 829 xxxx
  Jizzax viloyati +998 93 93 855 хххх – 857 хххх
  Jizzax viloyati +998 93 93 290 xxxx – 299 xxxx
  Jizzax viloyati +998 93 93 300 xxxx – 309 xxxx
  Jizzax viloyati +998 93 93 613 0000 – 613 9999
  Jizzax viloyati +998 93 93 650 0000 – 650 9999
  Jizzax viloyati +998 93 93 703 9000 – 703 9999
  Jizzax viloyati +998 94 94 190 xxxx – 199 xxxx
  Jizzax viloyati +998 94 94 340 xxxx – 349 xxxx
  Jizzax viloyati +998 94 94 571 xxxx – 579 xxxx
  Viloyat Xalqaro formatdagi raqam kodi Shahar ichida raqam kodi Raqamlar sig'imi
  Jizzax viloyati +998 93 93 940 0000 – 940 9999
  Jizzax viloyati +998 94 94 570 0000 – 570 9999
 • Sirdaryo viloyati
  Viloyat Xalqaro formatdagi raqam kodi Shahar ichida raqam kodi Raqamlar sig'imi
  Sirdaryo viloyati +998 93 93 817 xxxx – 819 xxxx
  Sirdaryo viloyati +998 93 93 917 xxxx – 918 xxxx
  Sirdaryo viloyati +998 93 93 271 0000 – 271 9999
  Sirdaryo viloyati +998 93 93 320 xxxx – 329 xxxx
  Sirdaryo viloyati +998 93 93 609 0000 – 609 9999
  Sirdaryo viloyati +998 93 93 702 9000 – 702 9999
  Sirdaryo viloyati +998 94 94 160 xxxx – 169 xxxx
  Sirdaryo viloyati +998 94 94 350 xxxx – 355 xxxx
  Sirdaryo viloyati +998 94 94 358 xxxx – 359 xxxx
  Sirdaryo viloyati +998 94 94 581 xxxx – 589 xxxx
  Sirdaryo viloyati +998 94 94 910 xxxx – 914 xxxx
  Sirdaryo viloyati +998 94 94 916 xxxx – 919 xxxx
  Sirdaryo viloyati +998 93 93 815 0000 – 815 9999
  Viloyat Xalqaro formatdagi raqam kodi Shahar ichida raqam kodi Raqamlar sig'imi
  Sirdaryo viloyati +998 94 94 580 0000 – 580 9999
 • Farg'ona viloyati
  Viloyat Xalqaro formatdagi raqam kodi Shahar ichida raqam kodi Raqamlar sig'imi
  Farg'ona viloyati +998 93 93 040 хххх – 043 хххх
  Farg'ona viloyati +998 93 93 984 xxxx – 987 xxxx
  Farg'ona viloyati +998 93 93 270 0000 – 270 9999
  Farg'ona viloyati +998 93 93 370 xxxx – 374 xxxx
  Farg'ona viloyati +998 93 93 480 xxxx – 484 xxxx
  Farg'ona viloyati +998 93 93 640 xxxx – 649 xxxx
  Farg'ona viloyati +998 93 93 705 5000 – 705 9999
  Farg'ona viloyati +998 93 93 730 xxxx – 739 xxxx
  Farg'ona viloyati +998 93 93 970 xxxx – 979 xxxx
  Farg'ona viloyati +998 93 93 982 xxxx – 983 xxxx
  Farg'ona viloyati +998 94 94 130 xxxx – 139 xxxx
  Farg'ona viloyati +998 94 94 391 xxxx – 399 xxxx
  Farg'ona viloyati +998 94 94 440 xxxx – 449 xxxx
  Farg'ona viloyati +998 94 94 490 xxxx – 499 xxxx
  Farg'ona viloyati +998 94 94 551 xxxx – 554 xxxx
  Farg'ona viloyati +998 94 94 556 xxxx – 558 xxxx
  Farg'ona viloyati +998 94 94 559 0000 – 559 7999
  Farg'ona viloyati +998 94 94 559 8000 – 559 9999
  Farg'ona viloyati +998 93 93 045 хххх – 046 хххх
  Viloyat Xalqaro formatdagi raqam kodi Shahar ichida raqam kodi Raqamlar sig'imi
  Farg'ona viloyati +998 93 93 980 0000 – 980 9999
  Farg'ona viloyati +998 93 93 981 0000 – 981 9999
  Farg'ona viloyati +998 94 94 390 0000 – 390 9999
  Farg'ona viloyati +998 94 94 550 0000 – 550 9999
  Farg'ona viloyati +998 94 94 555 0000 – 555 9999
 • Qoraqalpog'iston Respublikasi
  Viloyat Xalqaro formatdagi raqam kodi Shahar ichida raqam kodi Raqamlar sig'imi
  Qoraqalpog'iston Respublikasi +998 93 93 095 хххх – 097 хххх 
  Qoraqalpog'iston Respublikasi +998 93 93 841 xxxx – 849 xxxx
  Qoraqalpog'iston Respublikasi +998 93 93 200 xxxx – 209 xxxx 
  Qoraqalpog'iston Respublikasi +998 93 93 360 xxxx – 369 xxxx
  Qoraqalpog'iston Respublikasi +998 93 93 485 xxxx – 489 xxxx
  Qoraqalpog'iston Respublikasi +998 93 93 611 0000 – 611 4999
  Qoraqalpog'iston Respublikasi +998 93 93 614 0000 – 614 9999
  Qoraqalpog'iston Respublikasi +998 93 93 707 0000 – 708 4999
  Qoraqalpog'iston Respublikasi +998 93 93 712 xxxx – 719 xxxx
  Qoraqalpog'iston Respublikasi +998 93 93 770 xxxx – 775 xxxx
  Qoraqalpog'iston Respublikasi +998 93 93 777 0000 – 777 9999
  Qoraqalpog'iston Respublikasi +998 93 93 779 0000 – 779 9999
  Qoraqalpog'iston Respublikasi +998 94 94 140 xxxx – 149 xxxx
  Qoraqalpog'iston Respublikasi +998 94 94 450 xxxx – 459 xxxx
  Qoraqalpog'iston Respublikasi +998 94 94 591 xxxx – 599 xxxx
  Qoraqalpog'iston Respublikasi +998 94 94 901 0000 – 901 9999
  Qoraqalpog'iston Respublikasi +998 94 94 903 xxxx – 904xxxx
  Qoraqalpog'iston Respublikasi +998 94 94 906 0000 – 906 9999
  Qoraqalpog'iston Respublikasi +998 94 94 909 0000 – 909 9999
  Viloyat Xalqaro formatdagi raqam kodi Shahar ichida raqam kodi Raqamlar sig'imi
  Qoraqalpog'iston Respublikasi +998 93 93 920 xxxx – 921 xxxx
  Qoraqalpog'iston Respublikasi +998 94 94 900 0000 – 900 9999


 

Raqamning viloyatga tegishliligi – bu O‘zbekiston Respublikasining Davlat aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari Qo‘mitasining buyrug‘iga muvofiq alohida viloyatlar uchun ajratilgan va biriktirilgan raqamlar to‘plami.


Yangiliklar

Kompaniya hayotidan olingan voqea va hodisalar

Karyera

Katta oilaning bir qismi bo'ling!

Ofislarimiz va dilerlarimiz manzillari

Ucellning barcha ofislari Sizning xizmatingizda!

Firibgarlikning oldini olish va Speak-up tarmog‘i

Sifatli aloqa va raqamingiz xavfsizligi!

Biz bilan bog'lanish

Ucell bilan bog'lanish

Ushbu saxifada sizga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati borasida o'z fikr va muloxazalaringizni bildirish, hamda sizni qiziqtirayotgan savollarga javob olishingiz mumkin.

Ko'p so'raladigan savollarga javoblarni www.ucell.uz, saytida va «FAQ» bo'limida ham topishingiz mumkin.


Sizlardan Kompaniyaga murojaat etganingizda muloqotda axloq me’yorlariga amal qilishingizni so‘raymiz. Aks holda Kompaniya bunday murojaatlarni ko‘rib chiqmaslik huquqiga ega bo‘ladi.

Xabar qoldiring:

* bilan belgilangan joylar to’ldirilishi shart
Parolni olish uchun kiritilgan telefon raqamidan *233# raqamiga qo’ng’iroq qiling va ushbu yerga kiriting
Xabar uzunligi - 512 simvol.

Diqqat!

 • O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga binoan, zarur bo'lgan vaqtda, xizmat ko'rsatish, aloqa qamrovi va qo'shimcha xizmatlarga tegishli bo'lgan murojaatlarni ko'rib chiqish vaqti 30 kalendar kunigacha yetishi mumkin;
 • “Ucell bilan bog'lanish” formasi yordamida bir kun ichida maksimal murojaat etishlar soni 5 tagacha cheklagan;
 • “Ucell bilan bog'lanish” formasidan barcha Internet foydalanuvchilari foydalanishlari mumkin.